spend management

utgiftshantering – konsten att använda företagets pengar på bästa sätt för produktion av varor och tjänster. – Spend management omfattar valet mellan egen produktion och utkontraktering, olika former av upphandling och hantering av leveranskedjan. Det finns särskilda program för utgiftshantering. Kallas också för enterprise spend management.

[affärssystem] [företag och ekonomi] [ändrad 4 juni 2020]

PSA

professional services automation – program för administration av kunskapsintensiva företag som konsultbyråer, arkitektfirmor, advokatbyråer och liknande. PSA-program har funktioner för timdebitering, planering, kundkontakter, bokföring, reseplanering och annat, avpassade för mindre företags behov.

[affärssystem] [förkortningar på P] [ändrad 1 februari 2018]

produktdatahantering

(product data management, PDM) – system för hantering av produktbeskrivande information (text och bild) i större företag. Sådana system hjälper företaget att se till att informationen är komplett, aktuell och korrekt, och ser till att man inte behöver göra samma jobb två gånger genom att information återanvänds där det går. De ska hålla reda på ändringar och omarbetningar och se till att ändringar slår igenom på alla ställen där informationen upprepas.

[affärssystem] [data] [produkter] [ändrad 20 november 2018]

omvärldsbevakning

(business intelligence) – systematisk insamling av information för att företag och organisationer ska kunna förutse och anpassa sig till förändringar av olika slag (beslutsstöd). I omvärldsbevakning ingår insamling, bearbetning, analys, sammanställning, presentation och lagring av information. Detta kan göras för hand eller med hjälp av olika datorprogram. Omvärldsbevakning kallades förr (i mitten av 1990‑talet) för konkurrensbevakning. Termen ändrades för att man ville markera att man bör bevaka mer än bara konkurrenterna. – Jämför med affärsanalys.

[affärssystem] [ändrad 12 maj 2020]

kundvårdssystem

(customer relationship management, CRM) – program som företag använder för att behålla befintliga kunder, rikta anpassade erbjudanden till dem och göra dem nöjda. Viktigt i sådana system är möjligheter att kartlägga kunderna och dela in dem i grupper, så att man kan sälja rätt sak till rätt person på rätt sätt. Vid telefonkontakter förser kundvårdssystem säljare och kundtjänstpersonal med färsk information om den kund som är på tråden.

[affärssystem] [ändrad 27 juni 2020]