operations support system

i telekom: dator­program, data­baser och annan utrustning som driver telenätet så att samtal och datakommunikation kan kopplas fram. Förkortas till OSS. Ingår ofta i sammansättningen OSS/BSS (se business support system), alter­na­tivt BSS/OSS eller B/OSS.

[industriell it] [telekom] [ändrad 11 januari 2019]