operations support system

i telekom: dator­program, data­baser och annan ut­rust­ning som driver telenätet så att samtal och data­kommu­ni­ka­tion kan kopplas fram. Förkortas till OSS. Ingår ofta i samman­sätt­ningen OSS/BSS (se business support system), alter­na­tivt BSS/OSS eller B/OSS.

[industriell it] [telekom] [ändrad 11 januari 2019]