omvärldsbevakning

(business intelligence) – systematisk insamling av information för att företag och organisationer ska kunna förutse och anpassa sig till förändringar av olika slag (beslutsstöd). I omvärldsbevakning ingår insamling, bearbetning, analys, sammanställning, presentation och lagring av information. Detta kan göras för hand eller med hjälp av olika datorprogram. Omvärldsbevakning kallades förr (i mitten av 1990‑talet) för konkurrensbevakning. Termen ändrades för att man ville markera att man bör bevaka mer än bara konkurrenterna. – Jämför med affärsanalys.

[affärssystem] [ändrad 12 maj 2020]