utkontraktering

(outsourcing) – det att ett företag eller en myndig­het köper från andra företag sådant som tidigare har gjorts inom företaget. Det kan gälla allt från kompo­nenter till tjänster som service och system­utveck­ling. I it‑branschen brukar utkontrak­te­ring gälla data­driften. – Jäm­för med offshoring.

[företag och ekonomi] [ändrad 1 maj 2020]