utkontraktering

(outsourcing) innebär att ett företag eller en myndig­het köper sådant som tidigare har gjorts inom före­taget från andra företag. Det kan gälla allt från kompo­nenter till service och system­utveck­ling. I it-branschen brukar ut­kontrak­te­ring syfta på data­driften. Jäm­för med off­shoring.