beslutsstöd

(decision support) – beteckning på flera typer av datorprogram som tar fram underlag för beslut. – Benämningen är vald för att det ska framgå att det inte ska vara programmet som fattar beslut, utan människor. Beslutsstödsprogram söker igenom stora informationsmängder och sammanfattar dem i hanterbart format. Vanliga typer av beslutsstödssystem är informationslager (data warehouses), OLAP, expertsystem och olika program för affärsanalys (business intelligence). Även helt eller delvis manuella metoder, som omvärldsbevakning, räknas som beslutsstöd.

[affärssystem] [ändrad 14 oktober 2018]