beslutsstöd

(decision support) – beteckning på flera typer av datorprogram som tar fram underlag för beslut. Benämningen är vald för att markera att det inte ska vara programmet som fattar beslut, utan människor. Beslutsstödsprogram söker igenom stora informationsmängder och sammanfattar dem i hanterbart format. Vanliga typer av beslutsstödssystem är informationslager (data warehouses), OLAP, expertsystem och olika program för affärsanalys (business intelligence). Även helt eller delvis manuella metoder, som omvärldsbevakning, räknas som beslutsstöd.

[affärssystem] [ändrad 14 oktober 2018]