business intelligence

  1. – se omvärldsbevakning;
  2. – datorstödd affärsanalys – program som under­lättar informationsinhämtning, analys, spridning av in­forma­tion och kommunikation inom ett före­tag, allt i syfte att ge under­lag för bättre beslut (beslutsstöd).

– Förkortas BI.

[affärssystem] [ändrad 12 maj 2020]