supplier relationship management

srm – (applikation för) samordnad hantering av ett företags relationer till underleverantörerna.