PSA

professional services automation – program för administration av kunskapsintensiva företag som konsultbyråer, arkitektfirmor, advokatbyråer och liknande. PSA-program har funktioner för timdebitering, planering, kundkontakter, bokföring, reseplanering och annat, avpassade för mindre företags behov.

[affärssystem] [förkortningar på P] [ändrad 1 februari 2018]