produktdatahantering

(product data management, PDM) – system för hantering av produktbeskrivande information (text och bild) i större företag. Sådana system hjälper företaget att se till att informationen är komplett, aktuell och korrekt, och ser till att man inte behöver göra samma jobb två gånger genom att information återanvänds där det går. De ska hålla reda på ändringar och omarbetningar och se till att ändringar slår igenom på alla ställen där informationen upprepas.

[affärssystem] [data] [produkter] [ändrad 20 november 2018]