spend management

utgiftshantering – konsten att använda företagets pengar på bästa sätt för produktion av varor och tjänster. – Spend management omfattar valet mellan egen produktion och utkontraktering, olika former av upphandling och hantering av leveranskedjan. Det finns särskilda program för utgiftshantering. Kallas också för enterprise spend management.

[affärssystem] [företag och ekonomi] [ändrad 4 juni 2020]