produktionslogistik

(supply chain management, förkortat SCM) – programsystem organisering av det nätverk av leverantörer, underleverantörer, transporter och lagring (leveranskedjan) som behövs för ett företags verksamhet – produktionslogistikkedjan. Man brukar dela in produktionslogistik i tre huvudkategorier:

  • logistik – hantering av transporter och global handel;
  • produktionsplanering – planering av tillgång och efterfrågan samt försäljning och drift:
  • lagerhantering – hantering av lagerutrymmen, lagerhållning och optimering, samt optimering av leveransnätverket.

[ekonomi] [industriell it] [ändrad 4 juni 2020]