Darpa

Defense advanced research projects agency – amerikanska försvars­departementets forsknings­institut. Mest känt för nät­verket arpa­net, numera mer känt som inter­net. Darpa/Arpa stödde också ut­vecklingen av tcp/ip och Berkeley-versionen av Unix. Darpa hette Arpa från starten 1958 till 1972, Darpa från 1972 till 1993, Arpa från 1993 till 1996 och sedan dess Darpa igen.