Minnowboard

en nerlagd enkortsdator utvecklad av Intel, lanserad 2013. – Intel överlät senare rättigheterna till konstruktionen till stiftelsen Minnowboard.org, som avvecklade verksamheten under 2019. – Kretskortet var stort som ett kreditkort och var avsett för personer som vill sätta samman egna datorer eller bygga in kortet i annan utrustning. Kortet hade en Atom‑pro­cessor. – Minnow­board konkurrerade närmast med Rasp­berry Pi. – Intel har också sålt en enklare enkorts­dator, Galileo† och den kraftfulla Joule†. – Namnet: Minnow är ett allmänt ord för småfisk. – Se minnowboard.org (arkiverad).

[enkortsdatorer] [ändrad 13 februari 2020]

RISC OS

ett operativsystem för persondatorer, obesläktat med Unix och Linux. – Eftersom RISC OS tar lite plats och är enkelt har det anpassats för miniatyrdatorn Raspberry Pi (som dock oftast kör operativsystemet Raspbian). – RISC  OS utvecklades av det brittiska företaget Castle Technology som 2018 köptes av RISC OS Open (länk), som redan tidigare hade förvaltat koden. RISC OS bygger på det operativsystem som på 1980‑talet utvecklades av Acorn för BBC:s persondator BBC Micro. – Versionen för Raspberry Pi kan laddas ner här.

[enkortsdatorer] [operativsystem] [ändrad 8 augusti 2022]

Galileo

  1. Galileo Galilei.
    Galileo Galilei.

    – ett europeiskt satellitsystem för positionsbestämning och navigering (GNSS). – Galileo är alltså ett nyare alternativ till GPS. Det togs i drift i begränsad omfattning i december 2016, se pressmeddelande. – Galileo ska enligt planerna ha 24 satelliter, placerade i banor som gör dem lättare att hitta från europeiska breddgrader än GPS‑satelliterna, och utrustade med exaktare atomur än vad GPS‑satelliterna har. Det ger positionsbestämning ner till en meter. Tillsammans med GPS‑systemets 30 satelliter ska det ge nästan 100‑procentig tillgänglighet på jordklotet. – Public regulated service (PRS) är en Galileobaserad tjänst avsedd enbart för polis, brandkår och annat samhällsskydd i EU‑länderna. PRS ger en krypterad signal som uppges ha hög tillförlitlighet och skydd mot sabotage och andra störningar. Mer här. – Projektet drivs av EU och europeiska rymdorganisationen ESA (esa.int) med insats av privat kapital. – Beslut om genom­förande av Galileo fattades i mars 2002; de första testsatelliterna togs i drift 2006. – I samband med att Storbritannien lämnar EU (Brexit), och därmed bland annat utestängs från PRS, har Storbritannien under 2018 börjat undersöka möjligheten att skicka upp ett eget satellitnavigeringssystem. – Läs mer om Galileo här;

  2. – en nerlagd enkortsdator från Intel. Den hade processorn Quark. Galileo var avsedd för hobbyanvändare och för användning i inbyggda system. Galileo var kompatibel med Arduino. – Intel har också utvecklat en mer påkostad enkortsdator, Minnowboard†, och den kraftfulla Joule†. – Se Intels webbsidor;
  3. Galileo Project – ett projekt för att söka efter tecken på utomjordisk teknik i vårt solsystem. Galileo-projektet inleddes 2021 på initiativ av astronomen Avi Loeb (länk) på Harvard. – Se Harvards webbsidor.

–Namnet: Uppkallat efter vetenskapsmannen Galileo Galilei, 1564–1642, se Wikipedia.

[enkortsdatorer] [nerlagt] [rymden] [samhällsskydd] [utomhusnavigering][ändrad 22 september 2021]