enkortsdator

i denna ordlista: beteckning på liten dator som levereras som ett enda krets­kort. Köparen får ansluta tangentbord och bildskärm samt eventuellt låda. – En­korts­datorer används i under­visning, i hobby, för experi­ment och i inbyggda system. – Alla datorer innehåller naturligtvis kretskort i någon form. Här syftar vi på att datorn, när man köper den, enbart består av ett kretskort. (Eventuellt är det en byggsats med övriga komponenter.) – Klicka här för en lista över enkorts­datorer.