Galileo

  1. Galileo Galilei.
    Galileo Galilei.

    – europeiskt satellitsystem för positionsbestämning och navigering (GNSS). Alltså ett modernare alternativ till GPS. Det togs i drift i begränsad skala i december 2016, se pressmeddelande. – Galileo ska enligt planerna ha 24 satelliter år 2019, placerade i banor som gör dem lättare att hitta från våra breddgrader än GPS‑sa­tel­­lit­erna, och utrustade med exaktare atomur än GPS. Det ger positionsbestämning ner till en meter. Till­sammans med GPS‑systemets 30 satelliter ger det nästan 100‑pro­centig till­gäng­lig­het på jordklotet. – Public regulated service (PRS) är en Galileobaserad tjänst avsedd enbart för polis, brandkår och annat samhällsskydd i EU-länderna. PRS ger en krypterad signal som uppges ha hög tillförlitlighet och skydd mot sabotage och andra störningar. Mer här. – Projektet drivs av EU och europeiska rymdorganisationen ESA (esa.int) med insats av privat kapital. – Beslut om genom­förande av Galileo fattades i mars 2002; de första testsatelliterna togs i drift 2006. – I samband med att Storbritannien lämnar EU (Brexit), och därmed bland annat utestängs från PRS, har Storbritannien under 2018 börjat undersöka möjligheten att skicka upp ett eget satellitnavigeringssystem.  –– Läs mer om Galileo här;

  2. – nerlagd enkortsdator från Intel. Den hade processorn Quark. Galileo var avsedd för hobbyister och för an­vänd­ning i inbyggda system. Galileo var kompatibel med Arduino. –– Intel har också utvecklat en mer påkostad enkorts­dator, Minnowboard och den kraftfulla Joule†. –– Se Intels webbsidor.

–Namnet: Uppkallat efter vetenskapsmannen Galileo Galilei, 1564–1642, se Wikipedia.

[enkortsdatorer] [nerlagt] [rymden] [samhällsskydd] [utomhusnavigering][ändrad 3 september 2018]

Dagens ord: 2012-09-07