RISC OS

ett operativsystem för persondatorer, obesläktat med Unix och Linux. – Eftersom RISC OS tar lite plats och är enkelt har det anpassats för miniatyrdatorn Raspberry Pi (som dock oftast kör operativsystemet Raspbian). – RISC  OS utvecklades av det brittiska företaget Castle Technology som 2018 köptes av RISC OS Open (länk), som redan tidigare hade förvaltat koden. RISC OS bygger på det operativsystem som på 1980‑talet utvecklades av Acorn för BBC:s persondator BBC Micro. – Versionen för Raspberry Pi kan laddas ner här.

[enkortsdatorer] [operativsystem] [ändrad 8 augusti 2022]