Fedora

Bild på hatt.
Känd från Indiana Jones.
    1. – ett utförande av Linux, baserat på det ner­lagda Red Hat Linux. – Varu­­märket Fedora till­hör före­taget Red Hat, men ut­veck­lingen av Fedora görs av den fri­­stå­ende gruppen Fedora Project (länk). Tidiga versioner av Fedora kallades för Fedora Core. – Se getfedora.org. – Se också Linpus. – Ett ut­förande av Fedora för enkorts­­datorn Rasp­berry Pi är Pidora;
    2. Flexible extensible digital object repository architecture – system för arkivering av digital in­formation, utvecklat vid amerikanska Cornell-universitetet. – Se fedora-commons.org.

   

 1. – Ordet: På engelska är en fedora ett slags herr­hatt.

  [arkiv och bibliotek] [linux] [ändrad 4 september 2017]