Torrents time

ett program som gör att strömmande filmer som distribueras med BitTorrent‑teknik kan visas direkt i webbläsare. – Programmet är ett tillägg till webbläsare. Det är också en tjänst som är knuten till programmet Torrents time. – Torrents time introducerades i februari 2016 och kom från en grupp nederländska utvecklare. – Utvecklarna uppmanades genast av den nederländska upphovsrättsorganisationen BREIN (länk) att stänga av tjänsten. Annars hotade BREIN med dryga skadestånd för medhjälp till intrång i upphovsrätten. Utvecklarna svarade att Torrents time inte är utvecklat för intrång i upphovsrätten, och hotade i sin tur BREIN med åtal för förtal. – Se torrents‑time.com (från 2015 – arkiverad).

[film] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 11 oktober 2020]

trejdare

en som för över tjuvkopierade filer från centrala servrar i ett fildelningsnät till mer perifera servrar (så att fler kommer åt dem). Trejder är försvenskad stavning av trader. – Ordet används också om aktiehandlare.

[aktiehandel] [jargong] [pirat] [ändrad 20 januari 2021]

topsite

hemlig och väl skyddad server som är centrum för spridning av olovligt kopierade filer med musik, film eller datorprogram. En topsite sprider ofta film och musik innan det har blivit officiellt släppt. Materialet kan ha smygfilmats på förhandsvisningar, smusslats ut, stulits eller hämtats ur soptunnor av en så kallad supplier. Det är inte alltid identiskt med den officiella versionen. År 2005 lär det ha funnits ett 30-tal topsites, och från dem kommer huvuddelen av allt piratkopierat material som sprids genom olovlig fildelning.

[pirat] [ändrad 13 februari 2020]

supplier

  1. – se leverantör. – Det är svårt att avgöra var gränsen går mellan engelska supplier, provider och vendor (säljare). Ordet supplier kommer av supply – försörja, tillhandahålla, fylla förråden. En supplier kan vara tillverkare av produkterna eller utförare av tjänsterna, men behöver inte vara det. Genom att kalla sig för supplier markerar företaget att det ser som sin huvuduppgift att se till att kunderna får vissa produkter. Provider är nästan alltid utbytbart mot supplier. En distributör säljer varor eller tjänster från ett bestämt företag (eller flera);
  2. – den person som skaffar piratkopierat material (film, musik, datorspel, datorprogram) som sedan sprids i ett fildelningsnät.

[företagstyper] [pirat] [ändrad 5 december 2018]