tillägg

(extension) – program som tillför funktioner till ett annat program. Oftast, men inte enbart, till webbläsare. – Skillnaden mellan ett tillägg och ett insticksprogram är att ett tillägg inte går att köra fristående från det program som det hör ihop med. – Tillägg och insticksprogram kallas tillsammans på engelska för add-ons. – Se också add-in.

[mjukvara] [webbläsare] [ändrad 3 augusti 2021]