tillägg

(extension) – program som tillför funktioner till ett annat program. Oftast, men inte enbart, till webbläsare. Skillnaden mellan ett tillägg och ett insticksprogram är att ett tillägg inte går att köra fristående från det program som det är avsett för. – Tillägg och insticksprogram kallas tillsammans på engelska för add-ons.