Stop online piracy act

(SOPA) – amerikanskt lagförslag som skulle ha gett polis och åklagare ökade befogen­heter att bekämpa pirat­kopiering och varu­för­falskningar. – Lag­för­slaget gav ut­rymme för hårda åt­gärder mot webb­sidor som på­stods under­lätta eller be­främja pirat­kopiering. Dom­stolar skulle kunna be­sluta om för­bud mot att annonsera eller för­medla be­talningar till sådana webb­sidor. Otillåten ut­sändning på inter­net (streaming) av upp­hovs­rättsligt skyddat material skulle kunna räknas som grovt brott (felony). – Lag­­för­slaget diskuterades i USA:s kongress i november 2011, vilket slutade med att förslaget lades på framtiden. – I protest mot SOPA och andra liknande lagar stängde bland annat Wiki­pedia alla sina engelsk­­språkiga sidor den 18 januari 2012. Detta datum an­ordnas sedan dess Internet freedom day. Aaron Swartz var drivande i kampanjen mot SOPA. – Hela lag­förslaget finns här.

[lagar] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 30 maj 2017]