leverantör

(supplier, provider) – företag som levererar en produkt eller tjänst till en beställare. Ordet kan användas:

  1. – om det företag som faktiskt tillverkar produkten;
  2. – om det företag som sätter sitt namn på produkten och därmed tar ansvar för den gentemot kunden. Det behöver inte vara det företag som faktiskt har tillverkat produkten. Exempel: leverantören Apple och tillverkaren Foxconn. – Se också engelska vendor;
  3. – om det företag som levererar produkten till kund, och:
  4. – dessa grupper kan sammanfalla. Leverantören kan vara en avdelning inom samma företag eller myndighet som beställaren.

[företagstyper] [språktips] [ändrad 14 februari 2020]