topsite

hemlig och väl skyddad server som är centrum för spridning av olovligt kopierade filer med musik, film eller datorprogram. En topsite sprider ofta film och musik innan det har blivit officiellt släppt. Materialet kan ha smygfilmats på förhandsvisningar, smusslats ut, stulits eller hämtats ur soptunnor av en så kallad supplier. Det är inte alltid identiskt med den officiella versionen. År 2005 lär det ha funnits ett 30-tal topsites, och från dem kommer huvuddelen av allt piratkopierat material som sprids genom olovlig fildelning.

[pirat] [ändrad 13 februari 2020]