provider

tillhandahållare, leverantör – företag som tillhandahåller en viss tjänst åt andra företag eller privatpersoner. Provider brukar vara utbytbart mot supplier. Det finns en tendens att providers tillhandahåller tjänster och suppliers tillhandahåller saker, men det är inte alltid så. När det gäller datakommunikationer ser man ibland att supplier är det företag som förser kunden med tjänsten, medan provider är ett annat företag som står för den tekniska driften. – Se också vendor (säljare).