provider

leverantör – företag som tillhandahåller en viss vara eller tjänst åt andra företag eller åt privatpersoner. – Provider kan vara utbytbart mot supplier. Det finns en tendens att providers tillhandahåller tjänster och suppliers tillhandahåller saker, men det är inte alltid så. När det gäller datakommunikation ser man ibland att supplier är det företag som förser kunden med tjänsten, medan provider är ett annat företag som står för den tekniska driften. – Se också vendor (säljare).

[företagstyper] [ändrad 9 februari 2020]