Moggridge, Bill

Bill Moggridge.

(19432012) – engelsk formgivare som 1979 formgav den första bärbara datorn av modern typ. Alltså en dator med ett lock som hade inbyggd bildskärm och som kunde fällas ner över tangentbordet när datorn inte användes. (Så kallad clamshell design.) Datorn hette GRiD Compass (mer på denna länk – arkiverad), och såldes från 1982 och några år därefter, huvudsakligen till amerikanska staten. Den var dyr och specialkonstruerad för att tåla svåra påfrestningar. Den användes bland annat i rymdskytteln. – Designen med bild­skärmen i ett fäll­bart lock patente­rades av till­verkaren GRiD Systems som i många år, liksom Tandy† som köpte GRiD 1988, tjänade pengar på att sälja licenser på konstruk­tionen till andra datortillverkare. Efter att ha form­gett den bärbara datorn ägnade Bill Moggridge en stod del av sin tid åt frågan om inter­aktion mellan människa och dator. Han fick flera utmärkelser. – Mogg­ridge skrev bland annat böckerna Designing inter­actions (länk) och Designing media (länk).

[bärbara datorer] [formgivning] [personer] [ändrad 21 april 2022]

Metro

tidigare namn på användar­gräns­snittet i Windows 8. – I augusti 2012 slutade Micro­soft att använda namnet Metro på grund av en konflikt med det tyska företaget Metro AG (metroag.de), och kallar det helt enkelt för Windows 8. Även benämningen Modern UI (UI står för user interface, användargränssnitt) har förekommit. – Metro var från början namnet på Microsofts principer för grafisk design, först tillämpade i Windows Phone† och i Windows 8. I Metro/Windows 8 ska information i första hand visas med text i stor och tydlig stil. Ikoner och andra symboler undviks. Inga skugg­ningar eller andra simulerade tredimensio­nella effekter används. Användargränssnittet (”skrivbordet”) i Windows Phone består av paneler (tiles) kant i kant.

[formgivning] [grafiskt användargränssnitt] [namnbyte] [windows] [ändrad 24 april 2017]

skeuomorfism

utformning av ny teknik för att den ska likna något gammalt och välkänt. – Exempel är när reglage i grafiska användargräns­snitt liknar mekaniska reglage. Digitalkameror har ljudeffekter hämtade från mekaniska kameror, till exempel klickljud som från en kameraslutare. Grafiska användargränssnitt förses med ytstrukturer som liknar trä eller textil, och förses med skuggor och dagrar som ger en tredimensionell effekt. – Ordet an­vänds också om rent dekorativa form­tillägg, som det att kryssningsfartyg har stora skorstenar som i själva verket bara är tomma skal, eller att många personbilar fortfarande har en grill i fronten, trots att det inte behövs för kylningen. – Under 2013 blev skeuomorfism omodernt. Först kom Microsoft med det nya, ”platta” användargränssnittet till Windows 8. Sedan kom Apple med en lika platt om­design av användargränssnittet i iOS. – Se också ljudikon. – Ordet: Sammansatt av grekiska skeuoskärl, verktyg, och morfeform. På engelska: skeuomorphism. – Observera: Stavas med e–u–o.

[formgivning] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 12 september 2019]