människa-datorinteraktion

(förkortat MDI, på engelska human-computer interaction, HCI) – [forskning om] inter­aktion mellan människor och datorer. Det är ett tvär­veten­skapligt forskningsfält med inslag av dator­teknik, ergo­nomi och psyko­logi, och det omfattar bland annat an­vänd­barhet (usability).

[användargränssnitt] [datorvetenskap] [ändrad 7 juni 2017]