Metro

tidigare namn på användar­gräns­snittet i Windows 8. – I augusti 2012 slutade Micro­soft att använda namnet Metro på grund av en konflikt med det tyska företaget Metro AG (metroag.de), och kallar det helt enkelt för Windows 8. Även benämningen Modern UI (UI står för user interface, användargränssnitt) har förekommit. – Metro var från början namnet på Microsofts principer för grafisk design, först tillämpade i Windows Phone† och i Windows 8. I Metro/Windows 8 ska information i första hand visas med text i stor och tydlig stil. Ikoner och andra symboler undviks. Inga skugg­ningar eller andra simulerade tredimensio­nella effekter används. Användargränssnittet (”skrivbordet”) i Windows Phone består av paneler (tiles) kant i kant.

[formgivning] [grafiskt användargränssnitt] [namnbyte] [windows] [ändrad 24 april 2017]