skeuomorfism

utformning av ny teknik för att den ska likna något gammalt och välkänt. – Exempel är när reglage i grafiska användargräns­snitt liknar mekaniska reglage. Digitalkameror har ljudeffekter hämtade från mekaniska kameror, till exempel klickljud som från en kameraslutare. Grafiska användargränssnitt förses med ytstrukturer som liknar trä eller textil, och förses med skuggor och dagrar som ger en tredimensionell effekt. – Ordet an­vänds också om rent dekorativa form­tillägg, som det att kryssningsfartyg har stora skorstenar som i själva verket bara är tomma skal, eller att många personbilar fortfarande har en grill i fronten, trots att det inte behövs för kylningen. – Under 2013 blev skeuomorfism omodernt. Först kom Microsoft med det nya, ”platta” användargränssnittet till Windows 8. Sedan kom Apple med en lika platt om­design av användargränssnittet i iOS. – Se också ljudikon. – Ordet: Sammansatt av grekiska skeuoskärl, verktyg, och morfeform. På engelska: skeuomorphism. – Observera: Stavas med e–u–o.

[formgivning] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 12 september 2019]

Dagens ord: 2014-10-31