panel

(tile) – i Windows Phone†, Windows 8 och deras efterföljare: rektangulära fält som ligger kant i kant på bildskärmen, och som närmast mot­svarar ikoner. De kallas också för levande paneler (live tiles), eftersom de inte behöver vara statiska bilder, utan kan visa information som upp­dateras hela tiden. – Se också Metro (in­aktu­ellt namn).

[gränssnittskomponenter] [windows] [ändrad 11 maj 2018]

Dagens ord: 2012-11-12