National security agency

(NSA) – amerikanskt underrättelseorgan för signal­spaning. – NSA ansvarar för USA:s signalspaning, men också för att skydda amerikanska myndigheter mot signal­spaning och för att ut­veckla kryptering. Det är en hemlighetsfull organisation som tros av­lyssna, eller kunna av­lyssna, radio-, tele- och data­kommunikation i stora delar av världen. Under 2013 avslöjades flera om­fattande, dit­tills hemliga, system för av­lyssning av nästan all data- och tele­kommunikation i USA och även i andra länder. – Ett förslag om reform av NSA med ökad insyn, USA Freedom Act, röstades i november 2014 ner av USA:s senat. NSA publicerade sommaren 2017 en del programkod på GitHub, se denna länk. – Läs också om Dropout Jeep, Equation, Foxacid, Prism, Quantum, Tao, Turmoil och XKeyscore samt det sedan länge kända Echelon. – Se också DITU. – Se nsa.gov.

[amerikanska myndigheter] [nsa] [underrättelseverksamhet] [ändrad 4 september 2017]