Dropout Jeep

ett program som NSA påstås in­stallera i smyg på iPhone för att komma åt in­formation. Dropout Jeep säga kunna komma åt all in­formation på telefonen och vidare­be­fordra den till NSA. Pro­grammet kan in­stalleras över kabel eller tråd­löst. Det av­slöjades i slutet av 2013 av säker­hets­­experten Jacob Apple­baum. Apple har för­nekat all känne­dom om pro­grammet. – Se artikel i Forbes med länk till ett an­förande av Apple­baum på denna länk. Se också artikel i TechCrunch.

[avlyssning] [avläsning] [ändrad 16 oktober 2018]