Dropout Jeep

program som NSA påstås in­stallera i smyg på Iphone för att komma åt in­formation. Dropout Jeep säga kunna komma åt all in­formation på tele­fonen och vidare­be­fordra den till NSA. Pro­grammet kan in­stalleras över kabel eller tråd­löst. Det av­slöjades i slutet av 2013 av säker­hets­­experten Jacob Apple­baum. Apple för­nekar all känne­dom om pro­grammet. – Se artikel i Forbes med länk till ett an­förande av Apple­baum på denna länk.