NTIA

National tele­communications and information administration – amerikansk mot­svarighet till PTS. Ska se till att amerikanska hem har till­gång till billig tele­foni och kabel­baserade tjänster, be­främja kon­kur­rens och se till att radio­frekvenser utnyttjas effektivt. NTIA ansvarar också för toppdomänen us. – Se ntia.doc.gov. – Läs också om FTC.

[elektronisk kommunikation] [förkortningar på N] [myndigheter] [ändrad 8 februari 2018]