Tao

Tailored access operations –– en grupp inom NSA som i smyg monterar in av­lyss­nings­utrust­ning i datorer innan datorerna levereras till köparen. Detta enligt den tyska tidningen Der Spiegel som avslöjade Tao i december 2013. Gruppen beskrivs som unga, extremt kunniga hackare. – Att i hemlig­het förse datorer och annan elek­tro­nisk utrustning som har beställts av personer som NSA vill avlyssna med utrustning som uppfångar och vidarebefordrar information från datorn till NSA är en av de påstådda aktivi­teterna, men inte den enda. –– Se artikel på engelska i Der Spiegel: länk.– – Läs också om Ditu, Foxacid, Prism, Quantum, Sorm, Turmoil och XKeyscore.

[underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 19 december 2017]