TAO

Tailored access operations – en grupp inom NSA som i smyg monterar in avlyss­nings­utrust­ning i datorer innan datorerna levereras till köparen. Detta enligt den tyska tidningen Der Spiegel som avslöjade TAO i december 2013. Gruppen beskrivs som unga, extremt kunniga hackare. – Att i hemlighet förse datorer och annan elektronisk utrustning som har beställts av personer som NSA vill avlyssna med utrustning som uppfångar och vidarebefordrar information från datorn till NSA är en av de påstådda aktivi­teterna, men inte den enda. – Se artikel i Der Spiegel (på engelska): länk. – Läs också om DITU, Foxacid, Prism, Quantum, Sorm, Turmoil och XKeyscore.

[förkortningar på T] [underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 7 maj 2019]