blåljusmyndigheter

organisationer som har rätt att använda roterande blått ljus på sina fordon vid utryckning. Främst är det ambulans, brandkår och polis, men det finns många andra organisationer som får använda blåljus om det är påkallat. Termen rädddningstjänst står i stort sett för samma sak som blå­ljus­myn­dig­het. En förteckning över sådana organisationer finns i Wikipedia. Inom it är blå­ljus­myn­dig­heter intressanta på grund av deras behov av säker och skyddad kommunikation. – Språkligt: Benämningen ”blåljusmyndigheter” är missvisande, eftersom det bland dem bara är polisen som verkligen är en myn­dig­het. Ofta ser man därför i stället uttrycket blåljusaktörer. For­donen kallas för utryckningsfordon. På engelska används för­kort­ningen PPDR, public protection and disaster relief.

[blåljus] [elektronisk kommunikation] [myndigheter] [18 april 2017]

People’s code

The People’s code – amerikanska statens satsning på att göra de federala myndigheternas datorprogram allmänt tillgängliga med öppen källkod. Ett mål är att 20 procent av federala myndigheters program ska vara publicerade inom tre år. Projektets sajt, code.gov, öppnades den 3 november 2016.