tofu prototype

”tofuprototyp” – tidigt utvecklingsstadium av datorspel. – Figurerna i spelet representeras av fyrkanter som påminner om bitar av tofu. Tofuprototypen visar dynamiken i spelet. Figurerna får sin utformning senare.

[spel] [14 februari 2023]