rollspel

(role-playing games) –– spel där deltagarna föreställer olika figurer och improvi­serar en handling efter givna förutsätt­ningar. –– Roll­spel kan vara sällskaps­spel som spelas runt ett bord, men det finns också rollspel som spelas på internet, tidigare även andra datornät. De äldsta datorbase­rade rollspelen var textbase­rade, det vill säga att all informa­tion kom som text – det fanns inga bilder eller anime­ringar. Senare datorbase­rade rollspel är grafiska, och skillnaden mellan internetbase­rade datorspel för flera del­tag­are och rollspel är inte alltid så stor. Ett renodlat rollspel är dock ingen tävling där man kan vinna eller förlora. –– Levande rollspel framförs med kostymer och rekvisita som improvi­serad teater. Om det viktigaste är dräkterna talar man om cosplay.

[spel] [ändrad 30 juni 2017]