rollspel

(role-playing games) – spel där deltagarna föreställer olika figurer och improvi­serar en handling efter givna förutsätt­ningar. – Roll­spel kan vara sällskaps­spel som spelas runt ett bord, men det finns också rollspel som spelas på internet, tidigare även andra datornät. De äldsta datorbase­rade rollspelen var textbase­rade, det vill säga att all informa­tion kom som text det fanns inga bilder eller anime­ringar. Senare datorbase­rade rollspel är grafiska, och skillnaden mellan internetbase­rade datorspel för flera del­tag­are och rollspel är inte alltid så stor. Ett renodlat rollspel är dock ingen tävling där man kan vinna eller förlora. – Levande rollspel framförs med kostymer och rekvisita som improvi­serad teater. Om det viktigaste är dräkterna talar man om cosplay.

[spel] [ändrad 30 juni 2017]