World of warcraft

(WoW) – ett populärt internet­baserat spel för många sam­tidiga spelare (se MMORPG). – World of warcraft spelas i en virtuell värld. Varje spelare representeras av en figur, en avatar, som ska lösa upp­gifter och slåss, dels mot andra avatarer, dels mot dator­genererade figurer (se NPC). Spelet, som utvecklas av Activision Blizzard, är av­gifts­belagt. Det öppnades för spelare 2004. Flera miljoner människor spelar World of warcraft regel­bundet. – Se worldofwarcraft.com.

[spel] [ändrad 8 augusti 2021]