nätverksöverbelastning

(network congestion) – mer trafik i ett datornätverk än det kan hantera. Det uppstår köer, paket kan försvinna och inkommande meddelanden kan blockeras. I värsta fall uppstår överbelastningskollaps (congestive collapse), vilket innebär att inga meddelanden, eller nästan inga meddelanden, förmedlas, trots att nätverket arbetar för fullt. – Program som styr datornätverk brukar ha funktioner för att förebygga överbelastning:

  • – Överbelastningsreglering (congestion control) innebär att nätverket minskar takten för inkommande paket. Det kan jämföras med att låta trafikljusen vid uppfarten till motorvägen stå på rött tills köerna börjar röra på sig. Detta bör göras när nätverket upptäcker tecken på att nätverksöverbelastning är nära, inte när det är ett faktum;
  • – Flödesreglering (flow control) minskar på liknande sätt belastningen på slutmottagaren.

[nätverk] [21 maj 2018]

Dagens ord: 2018-07-14