netbrain

påstått sjukligt tillstånd orsakat av över­driven an­vänd­ning av dator och mobil­tele­fon. De drabbade blir narcissistiska, får svårt att kon­cen­trera sig och oroar sig för att missa något. (Se FOMO.) – Till­ståndet blev känt under det namnet i januari 2015 efter en studie som gjorts av före­taget Visual DNA i sam­arbete med Uni­versity college of London. Det har också kallats för iDisorder. – Se artikel i Times från 2015, åter­given på Visual DNA:s webbplats: länk. – Se också internet­bero­ende och social över­belastning.

[stress] [ändrad 10 december 2019]

social överbelastning

(social overload) – för många med­delanden från kontakterna i sociala medier. – Ut­­trycket an­­sluter till informationsöverbelastning (information overload), men beskriver ett över­­mått av med­delanden och önskemål från kontakter i sociala medier som Face­book och LinkedIn. Det kan gälla meddelanden, nya kontakter, inbjudningar att vara med i olika grupper, foton, videor och musik som användaren uppmanas att lyssna på, spel och tester som man ska ta. Användaren kan bli stressad av känslan av att inte hinna med allt. (Se också FOMO och SMFS.) Hon kan vara rädd för att verka oartig om hon bara struntar i inkommande meddelanden från kontakter i hennes sociala nät­verk. – Se också inter­net­beroende.

[it-liv] [sociala medier] [stress] [ändrad 16 juli 2017]