informationsöverbelastning

(information overload) – stress på grund av för mycket in­formation. – Den drabbade har svårt att hinna med sina arbets­upp­gifter därför att hon har svårt att över­blicka, utvärdera och för­stå all in­formation som är tillgänglig. En stor del av hennes tid kan gå åt till att gå igenom, sortera och kasta e‑post och annat, varav det mesta är värde­löst för henne. – Ut­­trycket informationsöverbelastning blev vanligt på 1990‑talet när inter­net blev allmänt till­­gäng­ligt. Man talar också om information pollution. – Se också internetberoende.

[stress] [ändrad 10 december 2019]