informationsöverbelastning

(information overload) – stress på grund av för mycket information. – Den drabbade har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter därför att hon har svårt att överblicka, utvärdera och ta till sig all information som är tillgänglig. En stor del av hennes tid kan gå åt till att gå igenom, sortera och kasta e‑post och inlägg på sociala medier, varav det mesta saknar betydelse för henne. – Uttrycket informationsöverbelastning blev vanligt på 1990‑talet när inter­net blev allmänt tillgängligt. Man talar också om information pollution och info‑obesity, även stavat infobesity. – Se också internetberoende.

[stress] [ändrad 10 februari 2021]