FOLO

förkortning för:

  1. fear of living offline – rädsla för livet utan internet;
  2. fear of living online – motsatsen;
  3. fear of losing out – rädsla för att inte få vara med – jämför med FOMO.

[förkortningar på F] [stress]