cyber fatigue

”it-säkerhetsutmattning” – mentalt tillstånd av uppgivenhet inför hot mot it‑säkerheten. – Säkerhetsutmattning kan uppstå när mängden av tänkbara hot är så överväldigande att man ger upp och struntar i att skydda sin dator eller sitt it‑system. – Det engelska uttrycket anspelar på battle fatigue – stridsutmattning – se också cyber.

[ord på cyber] [ord på fatigue] [it-säkerhet] [stress] [ändrad 27 oktober 2021]

Dagens ord: 2020-04-03