mode confusion

  1. – förvirring eller stress som orsakas av att man har svårt att skilja mellan likartade apparater och annan utrustning. Trivialt exempel: vilken fjärrkontroll hör till tv:n och vilken hör till DVD‑spelaren?;
  2. – i självkörande bilar och liknande, till exempel flygplan: svårighet att avgöra om ifall det är föraren eller den självkörande bilens automatik som manövrerar fordonet. Detta kan vara ett allvarligt problem i en kritisk situation, i synnerhet om föraren väntar sig att fordonet automatiskt ska hantera en farlig situation när det i själva verket inte sker.

[användargränssnitt] [it-liv] [psykologi] [ändrad 13 juli 2018]

Dagens ord: 2018-07-13