attention deficit trait

adt – minskad effektivitet orsakat av övermått av information. E‑post, tele­fon­samtal, sociala medier och andra dis­trak­tioner gör att man inte kan kon­cen­trera sig på det man ska göra. – Be­­näm­ningen lan­se­ra­des 2006 av den ameri­kanska psyk­iatern Edward Hallowell (länk) i boken Crazy­­­busy. Be­­­näm­ningen adt an­spelar på adhd och add, men Hallo­­well anser inte att adt är ett sjuk­­­doms­­­till­­­stånd, utan snarare ett stress­­­bete­­ende. – Se också inter­net­beroende och social över­be­last­ning.

[arbetsmiljö] [stress]