laggard

sen efterföljare, eftersläntrare – en som är senare än de flesta med att skaffa nya produkter och att ta till sig nya trender. Motsatsen är early adopter, före­gång­are, pionjär.

[it-folkgrupper] [trender] [ändrad 7 december 2017]

forelash

motsatsen till backlash: avståndstagande från något som inte finns ännu.

decopunk

art déco-stilen som miljö i datorspel, filmer och annat. – Art déco var en stil som var populär i Västeuropa och USA, men inte i Sverige, på 1920‑talet. – Se Wikipedia. – Ordet an­spelar på stilar som steam­punk och clock­punk.

[ord på -punk] [trender] [ändrad 23 december 2017]

beehiving

det att människor söker sig till tätt sammanhållna grupper med likartade intressen och värderingar; kontaktnät och gemenskaper på internet som vänder sig till sådana grupper. Bee­hiving räknades som en trend i mitten av 00‑talet. – Kallas också för cyber­bal­kan­i­se­ring.

[socialt] [trender] [ändrad 1 november 2017]

hyperwhite

den utpräglade nörd-stilen – kläderna är valda ute­slutande för att vara prak­tiska och bekväma. Be­traktas i USA som mot­polen till hur unga svarta klär sig.

negatrend

negativ trend – trend som avtar eller för­svinner. Mark­nads­ana­ly­tiker skiljer ibland mellan mega­trender, mini­trender och nega­trender. Mega­trender, till exempel inter­net, leder till be­stå­ende för­änd­ringar på bred front, mini­trender är mer kort­livade och / eller snävt in­riktade och nega­trender är sådant som telefon­kiosker och kassett­spelare.

[trender] [ändrad 16 juli 2017]

gridster

  1. – Gridster – för webbdesign: ett tilläggsprogram som gör att man kan dra och släppa layoutelement som sträcker sig över flera spalter. Ingår i Jquery. – Se GitHub;
  2. – kombination av grunge (sjavig, ovårdad klädstil) och hipster;
  3. – en som bor i innerstan och sällan eller aldrig lämnar the grid (gatu­nätet), i synner­het om gridstern bor i Sacra­mento i Kali­fornien.

[applikationer] [it-folkgrupper] [trender] [webbpublicering] [ändrad 5 maj 2020]