clockpunk

litterär och populärkulturell genre som beskriver ett alterna­tivt förflutet där datorer och annat nutida realiseras med 1700-talets teknik. Det är en parallell till steam­punk, som bygger på 1800-talets teknik. Clock­punk använder inte ång­maskiner och elektri­ci­tet, bara mekaniska anord­ningar. De drivs med muskel­kraft, vatten­kraft eller urverk. – Genren clockpunk har funnits med det namnet sedan åtmin­stone 2002. – Se också deco­punk.

[konst och litteratur] [trender] [ändrad 29 april 2018]

Dagens ord: 2015-04-29