clockpunk

litterär genre som beskriver ett alterna­tivt förflutet där datorer och annat nutida realiseras med 1700-talets teknik. Det är en vidare­utveck­ling av steam­punk, som bygger på 1800-talets teknik. Clock­punk använder inte ång­maskiner och elektri­ci­tet, bara mekaniska anord­ningar. De drivs med muskel­kraft, vatten­kraft eller urverk. – Genren clockpunk har funnits med det namnet sedan åtmin­stone 2002. – Se också deco­punk.

Dagens ord: 2015-04-29