clockpunk

en litterär och populärkulturell genre som beskriver ett alternativt förflutet där datorer och annat nutida realiseras med 1700‑talets teknik. Det är en parallell till steampunk, som bygger på 1800‑talets teknik. Clockpunk använder inte ångmaskiner och elektricitet, bara mekaniska anordningar. De drivs med muskelkraft, vattenkraft eller urverk. – Genren clockpunk har funnits med det namnet sedan åtminstone 2002. – Se också decopunk.

[konst och litteratur] [ord på -punk] [trender] [ändrad 29 april 2018]

Dagens ord: 2015-04-29