omstörtande teknik

(disruptive technology) – ny teknik som hotar att göra etablerad teknik inaktuell eller värdelös; teknik som slår igenom snabbt och oväntat. (Uttrycket används inte om skadeprogram och liknande, utan om seriös och användbar ny teknik.)

[framtidsvisioner] [jargong] [trender] [ändrad 20 januari 2016]