forelash

motsatsen till backlash: avståndstagande från något som inte finns ännu.