bimodalitet

(bimodality) – det att man arbetar med två synsätt samtidigt. – Inom it brukar uttrycket användas om traditionell it och innovativ it. Detta enligt analysföretaget Gartner, som införde uttrycket 2016. Traditionell it är förstås att fortsätta att göra så som man brukar göra. Innovativ it är nya tekniker och resurser som radikalt förändrar hur it fungerar och används. Enligt Gartner är det nödvändigt att hålla båda perspektiven i huvudet samtidigt. – Se Gartners ordlista.

[it-system] [systemutveckling] [trender] [ändrad 13 september 2019]