pracka-på-program

(foistware) – program som installeras i en dator utan användarens vetskap och tillåtelse, vanligtvis när ett annat program installeras. Det är i typiska fall sådana program som användaren inte skulle installera frivilligt. De kan ändra datorns inställningar och samla in information om användaren. Programmen kan vara svåra att upptäcka (smygprogram) och, om man upptäcker dem, svåra att ta bort. Det kan också vara rena skräpprogram.

[skadeprogram] [8 april 2018]