stalkning

(stalking) – förföljelse av någon fysiskt eller genom tele­fon­sam­tal, e‑post eller med andra medel. Ju­ri­diskt: olaga för­följelse. – Stalk­ning kan dels inne­bära att stalkaren följer efter och be­vakar en person, vilket kan göras öppet eller i smyg, dels att stalkaren kontaktar offret med upp­­repade besök, brev, tele­fon­sam­tal, e‑post, trots att offret har gjort klart att detta inte är väl­kommet. – Stalkning kan vara öppet hot­full eller ut­tryck för idol­­dyrkan eller obe­svarad för­älskelse som har över­gått i be­satt­­het. Om tra­kas­se­ri­erna mest sker på nätet talar man om nät­stalkning. – Att samla in mängder av in­for­ma­tion om en person kallas ibland också för stalkning, som i ut­trycket no stalk. (Jäm­för med doxing.) – Ordet: Engelska stalking be­skrev från början ’’smygande’’, ’’tjuv­­skytte’’, ’’att spåra vilt’’, ’’att gå för­siktigt’’. I den ryska filmen Stalker (länk) från 1979 be­tyder det ’’väg­visare’’. –– Be­­tydelsen ’’att för­följa någon’’ är rätt ny (1990‑talet). Ordet har för­svenskats till stalkning med former som att stalka och stalkare. Det ut­talas på svenska som det stavas. – Läs mer om stalkning i denna rapport (pdf) från Brotts­före­byggande rådet. – En lag från oktober 2011 för­bjuder stalk­ning, som i lagen kallas för olaga för­följelse. (Lagtexten finns här, se fjärde kapitlet, fjärde paragrafen.) – Se också stalker app och stalker site. – Jäm­för med lurker och läs om motsatsen, antistalking.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [kartläggning] [ändrad 2 juli 2017]

Dagens ord: 2015-10-30